Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze

Dla rodzica - Edukacja


4. GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA W PRZEDSZKOLU

    Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka odbija się na nim niekorzystnie. Człowiek nie nadąża za dynamizmem zmian cywilizacyjnych, czego wynikiem w zakresie narządu ruchu są wady postawy. W Polskim Słowniku Medycznym pod hasłem ,,postawa prawidłowa” czytamy, że jest to układ w pozycji pionowej poszczególnych odcinków ciała nie dotkniętych zmianami patologicznymi, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki do właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych.
Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci młodszych z wadami niewymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci przedszkolne, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu - ruchu korekcyjnego. Aby zachęcić je do ćwiczeń, należy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosować najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe.
Ruch jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, spełnia ważną rolę w kształtowaniu jego zdrowia. Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym jego postawę ciała.
W obecnych czasach wielkiego znaczenia nabiera kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, wyrabianie nawyków higieniczno - zdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Przedszkolak posiada predyspozycje do dokładnego wykonywania ruchu, dlatego też należy ten okres wykorzystać do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych, do tworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała.
wstecz


©2011-2013 Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin:    Liczniki na stonę