Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze

O naszym przedszkolu


Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym przy ul. Rydza Śmigłego 5 w otoczeniu zieleni.
 2. W pierwszych latach działania placówki było 5 oddziałów. Pierwszym dyrektorem placówki była Pani mgr. Grażyna Ostrowska, która przystosowała placówkę do przyjęcia dzieci.
 3. Po kilku latach działalności zlikwidowano 1 grupę i przygotowano salę do zajęć ruchowych. W pierwszych latach działalności placówki wszystkie grupy wiekowe przystosowane były do leżakowania. Stopniowo likwidowano leżakowanie a na dzień dzisiejszy odpoczywa tylko grupa najmłodszych.
 4. Po przejściu na emeryturę Pani Grażyny Ostrowskiej placówkę objęła Pani mgr Irena Michnowicz.
 5. W roku 2000 utworzono I oddział integracyjny, do którego uczęszcza (zgodnie z obowiązującą ustawą) 20 dzieci w tym od 3-5 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Za czasów p. Dyrektor mgr Ireny Michnowicz wielokrotnie przeprowadzano remonty placówki i udoskonalono warsztat pracy dla zatrudnionych pracowników jak i ulepszono warunki pobytu dzieci.
 7. Obecnym Dyrektorem placówki jest Pani Małgorzata Mańko.

Nasze przedszkole jest placówką:

stwarzającą takie warunki, aby proces integracji przebiegał w duchu tolerancji, w której każde dziecko zostanie przygotowane do nauki na wyższym etapie kształcenia, która rozwija wrażliwość, rozbudza aktywność oraz kształtuje osobowość.

Przedszkole:

 1. Posiada kadrę z pełnymi kwalifikacjami, wspomagającą rozwój dziecka i stosującą nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.
 2. Bardzo dobrze przygotowuje dzieci do kontynuowania nauki w szkole.
 3. Zapewnia wszechstronną pomoc pedagoga, psychologa i logopedy.
 4. Stwarza możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
 5. Realizuje programy nauczania dostosowane do możliwości dziecka.
 6. Posiada precyzyjne i czytelne kryteria wymagań stawianych dzieciom.


©2011-2013 Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin:    Liczniki na stonę