Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze

Koncepcja pracy przedszkola


Strategią rozwoju placówki jest pytanie "Dokąd zmierzamy"- odpowiedzią na nie jest:

Wizja:

"Dziecko jako wspólne dobro przedszkola i społeczeństwa- wyciągnijmy pomocną dłoń"

Misja:

  1. jesteśmy inicjatorem i koordynatorem wspólnego działania z rodzicami, lokalną społecznością, które mają słuzyć dziecku w ułatwianiu rozwoju zgodnie z jego indywidualnym planem, według jego właściwego tempa i rytmu,
  2. potrafimy porozumiewać się w kwestiach dotyczących wzajemnych preferencji i oczekiwań, pośredniczymy w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym, przez to powodujemy rozwój dziecka i pomagamy w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej.


©2011-2013 Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin:    Liczniki na stonę