Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze

Nasze osiągnięcia


  1. Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałem Integracyjnym cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i wysokim poziomem zadowowlenia i współpracy rodziców z całym personelem placówki.
  2. Przedszkole stwarza miłą, przyjazną, rodzinną i domową atmosferę dla swoich wychowanków.
  3. W kameralnej atmosferze rozwijana jest aktywność dziecka, która prowadzi do rozwoju jego mocnych stron, samodzielności w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw, umiejętności radzenia sobie z problemami, gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i życia w społeczeństwie.
  4. Placówka tworzy coraz lepsze wrunki dla wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków.


©2011-2013 Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin:    Liczniki na stonę