Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze

Program naszego przedszkola


Charakter pracy nauczycieli w naszym przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 21 jest jedną z nielicznych placówek w mieście, która prowadzi oddział integracyjny. My nauczyciele wkładamy wiele wysiłku i poświęcania w rozwinięcie i doskonalenie dziecięcych umiejętności umożliwiających jak najlepsze przygotowanie do rozpoczęcia szkoły podstawowej.
Naszymi głównymi celami są:
 1. Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dzieci
 2. Dostosowanych do jego zainteresowań potrzeb i możliwości
 3. Uświadamianie wychowankom ich praw i obowiązków w rzeczywistym życiu
 4. Zachęcanie rodziców do czynnego uczestniczenia w życiu przedszkola
 5. Współdziałanie z rodzinami dzieci niepełnosprawnych, wspieranie ich w działaniach wychowawczych
 6. Pomaganie w wyzwalaniu samodzielności i aktywności u naszych wychowanków
W naszym przedszkolu staramy się stworzyć takie warunki aby zarówno dzieci niepełnosprawne jak i zdrowe miały równe szanse w życiu.
Pragniemy naszym wychowankom zapewnić:
 1. Odpowiednie warunki zdrowotne, społeczno-wychowawcze i dydaktyczne po to aby ich rozwój był najkorzystniejszy
 2. Warunki radości wspólnej zabawy, poczucia bezpieczeństwa, troski dla dzieci niepełnosprawnych, chcemy zapobiegać ich odchyleniom w prawidłowym rozwoju, chcemy aby ceniły siebie miały poczucie własnej wartości, wiary w siebie swoje możliwości
Ważnym celem jest to aby nasi wychowankowie a Państwa dzieci mogły bez konfliktów współpracować z innymi dziećmi, niezależnie od tego czy są zdrowe czy też niepełnosprawne.

Programy pracy:

  Program wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017:

  1. Program „Nasze przedszkole”, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wydawnictwo MAC-EDUKACJA
  2. Program ”Mały elementarz”, autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wydawnictwo Mac-Edukacja
  3. Program „Od zabawy do nauki”, autorstwa Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej -Niedbały, Doroty Sikory-Banasik, Wydawnictwo Nowa Era


PROGRAMY WEWNĄTRZ PRZEDSZKOLNE

 1. Program wychowawczy przedszkola
 2. Program profilaktyczny przedszkola
 3. Programy adaptacyjny dla najmłodszych
 4. Program edukacyjny „Jestem Polakiem i Europejczykiem”
 5. Program logopedyczny „Język dumny, prężny, ważny”
 6. Program zdrowotny „Zdrowie a ruch dziecka w wieku przedszkolnym”
 7. Program ekologiczny
 8. Program edukacyjny „Matematyczny Świat”
 9. Program pedagogiki Marii Montessorii


©2011-2013 Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin:    Liczniki na stonę