Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze

Dla rodzica - Niepełnosprawność


Artykuły pochodzą z gazetek grupowych przedszkola.

1. "Integracja"

Integracja to proces - którego celem jest najpełniejsze uczestnictwo wszystkich dzieci ich rodziców i nauczycieli w procesie edukacyjnym. Odpowiedzialne włączenie się do tego procesu całego przedszkola wymaga ciągłej wzajemnej pomocy, wsparcia specjalistycznego a szczególnie potrzebna jest pomoc takiemu dziecku, które adoptuje się w grupie. Naszą rola jest stworzenie jak najlepszego środowiska dla rozwoju tych dzieci. Pragniemy wprowadzić w nurt życia społecznego dzieci specjalnej troski, dać im szansę zdobywania wiedzy w grupie rówieśniczej, a zarazem nauczyć dzieci zdrowe dostrzegania potrzeb drugiego człowieka i opieki nad słabym i chorym. Integracja jest naszym wyzwaniem, sprostać temu wyzwaniu nie jest łatwo. Podjęli się tego nauczyciele, psycholog, logopeda, pedagog, którzy wyznaczyli sobie cele:
  1. tworzenie środowiska wychowawczego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
  2. przygotowanie programów wychowanie,
  3. nauczania z uwzględnieniem rozwoju aktywności poznawczej dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
  4. tworzenie warunków korzystnych dla pożądanych procesów emocjonalnych.

Uważamy, że wzmocnienie roli rodziny w procesie rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami i akceptacji naszej sytuacji przez dzieci zdrowe jest drogą do stworzenia właściwej atmosfery w grupie, dania dzieciom możliwości zabawy i nauki w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnej tolerancji. W naszym przedszkolu stworzyliśmy atmosferę wzajemnej akceptacji, dążymy, aby dzieci potrafiły przyjąć właściwą postawę zrozumienia drugiego człowieka, jego inności, bez oceniania go.

2. "Co wiemy o ADHD"

Definicja medyczna:
ADHD jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem mającym charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia. Najprościej rzecz ujmując moż­na powiedzieć, że u dzieci, u których stwierdzono ADHD w odmienny sposób pracuje mózg. Odmienność ta uniemożliwia dziecku kontrolowanie swoich zachowań oraz kontrolowanie swojej uwagi i ruchów. Największym problemem dziecka z ADHD jest to, że nie potrafi z wszystkich dochodzących bodźców wybrać najważniejszego! Jakie zachowania dziecka mogą być objawami zespołu ADHD?
  1. Jeśli dziecko w domu: zwykle nie wypełnia swoich obowiązków, kłamie, wymyśla różne rzeczy, przerywa innym, wtrąca się do rozmowy, zawsze musi mieć ostatnie słowo, reaguje buntem na polecenia, robi kilka rzeczy na raz, działa szybciej niż myśli, ciągle się wierci, nie potrafi zaczekać ani minuty na swoją kolej, przeszkadza rodzicom w pracy, odpoczynku
  2. Jeśli dziecko poza domem: nie może wysiedzieć w kościele, biega między ławkami, rozmawia, ciągle słyszy się na nie skargi, począwszy od pani w przedszkolu, po sprzedawcę ze sklepu , bije się z dziećmi, w sklepie wszystkiego dotyka,
  3. Jeśli dziecko w przedszkolu: nigdy nie uważa, chodzi po sali i robi miny, wierci się i rozmawia, najpierw odpowiada, potem myśli, nie słucha, błądzi gdzieś myślami, co chwila odrywa się od pracy, rozgląda się, bawi się ołówkiem lub kredkami.


©2011-2013 Miejskie Przedszkole nr 21 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Liczba odwiedzin:    Liczniki na stonę